Hrvatski jezik – 8. razred

Paket priprema za Hrvatski jezik sastoji se od tekstova, materijala za ponavljanje i zadataka kakvi su propisani Vodičem kroz sadržaj i strukturu nacionalnih ispita u osmome razredu u školskoj godini 2022./2023. i jednake onima koji se pojavljuju u nacionalnim ispitima. U izradi zadataka i dodatnih materijala sudjelovali su stručnjaci s dugogodišnjim iskustvom u podučavanju hrvatskoga jezika u osnovnim školama i kreiranju nastavnih sadržaja. Tekstovi i zadatci primjereni su dobi i razini znanja učenika osmih razreda osnovnih škola, a pokrivaju sve teme i vrste propisane kurikulumom nastavnog predmeta Hrvatski jezik koje se vrednuju nacionalnim ispitima.

ŠTO SADRŽE PRIPREME ZA HRVATSKI JEZIK?

 • Više od 70 književnih tekstova za razvijanje i uvježbavanje kompetencija čitanja s razumijevanjem književnih tekstova
 • Više od 50 obavijesnih tekstova za razvijanje i uvježbavanje kompetencija čitanja s razumijevanjem obavijesnih tekstova
 • Više od 800 zadataka iz književnosti i jezika (pravopis i gramatika) za provjeru znanja kroz kvizove i ispite
 • 10 jedinstvenih simulacija s odbrojivačem vremena te brojem i vrstom zadataka kakvi će se pojaviti na nacionalnom ispitu
 • materijali koji obuhvaćaju gradivo gotovo 500 sati nastave hrvatskoga jezika od 5. do 8. razreda osnovne škole

UKLJUČENO U PAKET

 • Podsjetnici i tablice sa sažetcima i savjetima iz područja književnosti i jezika za preuzimanje na svoj uređaj
 • Jezični savjeti s pravopisnim primjerima i uputama za preuzimanje na svoj uređaj
 • Upute i savjeti za pisanje zadanih vrsta tekstova za preuzimanje na svoj uređaj
 • Primjeri dobro napisanih tekstova sa smjernicama i strukturom

Cijena: 119 € 49 € / 90 dana pristupa svim materijalima

*896,61 kn *369,19 kn

 • ✓ pristup platformi i svim materijalima 90 dana od kupnje
 • ✓ neograničeno pokretanje kvizova i ispita
 • ✓ automatsko prikazivanje rezultata
 • ✓ dodatni materijali za preuzimanje

KAKO IZGLEDAJU PRIPREME S NAMA?

Engleski jezik – 8. razred

Paket priprema za Engleski jezik sastoji se od tekstova, materijala za ponavljanje i zadataka kakvi su propisani Vodičem kroz sadržaj i strukturu nacionalnih ispita u osmome razredu u školskoj godini 2022./2023.. i jednake onima koji se pojavljuju u nacionalnim ispitima. U izradi zadataka i dodatnih materijala sudjelovali su stručnjaci s dugogodišnjim iskustvom u podučavanju engleskoga jezika u osnovnim školama i kreiranju nastavnih sadržaja, te stručni izvorni govornici za produkciju edukativnih materijala. Pripreme su rezultat dugogodišnje prakse u evaluaciji, ocjenjivanju i izradi ispita znanja za učenike u redovnoj nastavi. Tekstovi su primjereni dobi i razini znanja učenika osmih razreda osnovnih škola, a pokrivaju sve teme i vrste propisane kurikulumom nastavnog predmeta Engleski jezik koje se vrednuju nacionalnim ispitima.

ŠTO SADRŽE PRIPREME ZA ENGLESKI JEZIK?

 • Više od 100 originalnih tekstova za uvježbavanje čitanja i slušanja s razumijevanjem 
 • Više od 50 zvučnih zapisa koje čitaju izvorni govornici engleskoga jezika za uvježbavanje slušanja s razumijevanjem
 • Više od 600 zadataka za provjeru razumijevanja čitanoga i slušanoga engleskog jezika
 • 10 jedinstvenih simulacija s odbrojivačem vremena te brojem i vrstom zadataka kakvi će se pojaviti na nacionalnom ispitu
 • materijali koji obuhvaćaju gradivo više od 400 sati nastave engleskoga jezika od 5. do 8. razreda osnovne škole

UKLJUČENO U PAKET

 • Podsjetnici za gramatiku i vokabular sa sažetcima, savjetima i uputama za preuzimanje na svoj uređaj
 • Rječnik manje poznatih riječi iz svih tekstova, za pomoć pri rješavanju zadataka
 • Upute i savjeti za pisanje zadanih vrsta tekstova s čak 5 primjera dobro napisanih tekstova za preuzimanje na svoj uređaj
 • Mogućnost višestrukog ponavljanja zvučnih zapisa slušnih tekstova kao jedinstven način pripreme za ispit slušanja s razumijevanjem

Cijena: 119 € 49 € / 90 dana pristupa svim materijalima

*896,61 kn *369,19 kn

 • ✓ pristup platformi i svim materijalima 90 dana od kupnje
 • ✓ neograničeno pokretanje kvizova i ispita
 • ✓ automatsko prikazivanje rezultata
 • ✓ dodatni materijali za preuzimanje

KAKO IZGLEDAJU PRIPREME S NAMA?