Nikolina Salopek Mihalić, prof.


Aplikacija je vrlo pregledna, korisna i pristupačna učenicima. Zadatci su osmišljeni tako da učenici sami doziraju vrijeme provedeno u ponavljanju, učenju i pripremama za nacionalne ispite. Također, u svakom trenutku, mogu vidjeti postotak točnosti i količinu riješenog materijala te na taj način kontroliraju razinu svoga znanja.

Književni tekstovi, lektirni naslovi u digitalnom obliku zasigurno su učenicima primamljiviji oblik učenja za kojim će posegnuti na svojim mobilnim telefonima u slobodno vrijeme.